June 24th, 2012

Барселона нетуристична
З
айшовши декілька метрів в сторону від проторених туристичних шляхів, можна побачити зовсім інше місто


Collapse )


Ще багато маю фотографій, не хочу грузити трафік. Питання про мови відкрите:.....